Shant TV
Arménie, General
Shant TV 5/5 - 1 vote
Shant TV
Shant TV
Շանթ հեռուստաընկերությունը հիմնադրվել է Արթուր Եզեկյանի կողմից, 1994թ.-ին Հայաստանի երկրորդ քաղաք՝ Գյումրիում: Չնայած այն փաստին, որ հանրապետության տնտեսական վիճակը կաթվածահար էր եղել ավերիչ երկրաշարժի արդյունքում, և բացակայում էին անգամն վատագույն պայմանները, "Շանթ"-ին հաջողվեց ոչ միայն գտնել գոյատևման ուղիներ, այլև անցնել զարգացման խրթին բայց միևնույն ժամանակ հաջողություններով լի ճանապարհ: 2001թ. մարտից արդեն "Շանթ" հեռուստաընկերությունը սկսեց կանոնավոր հեռարձակումը նաև մայրաքաղաք Երևանում: Ընդամենը մի քանի (3-4) տարում "Շանթ"-ին հաջողվեց դառնալ մայրաքաղաքի առաջատար հեռուստաընկերություններից մեկը, որին ամենաշատն են հավատում և վստահում:

Adresse: Երեվան, Կիեվյան 16, 10-րդ հարկ
Téléphone: (010) 27-76-68
Commentaires

Bienvenue Trefoil.tv

Trefoil.tv – Catalogue mondial des chaînes de télévision. Nous vous offrons une grande liste de chaînes de TV internationales, et à l’étranger proche et à l’étranger lointain. Dans un répertoire en ligne de chaînes de télévision a recuelli les chaînes les plus populaires et les chaînes de télévision internet de divers genres: musique, général, le sport, l'information, le divertissement, de la tv pour les enfants, ainsi que de nombreux autres genres populaires et de styles. Notre service est régulièrement mis à jour avec de nouvelles chaînes de TV. Regarder la TV en ligne via un navigateur Web.